Go to main content of this page.

logo erfrecht planners Sittard- Geleen en Eindhoven

U kunt uw erfrechtelijke zaken goed regelen 31-07-2018

U kunt uw erfrechtelijke zaken goed regelen
In 2003 en 2010 zijn er in Nederland belangrijke wijzigingen doorgevoerd in het erfrecht. Als uw testamenten dateren van vóór die tijd betekent dat vrijwel altijd dat u te veel erfbelasting betaalt en dat uw vermogen wellicht niet beschermd is.

Als uw testamenten dateren van 2010 betekent dat vrijwel altijd dat u te veel erfbelasting betaalt en dat uw vermogen wellicht niet beschermd is als u in een verzorgingssituatie terecht komt.

Download dit artikel »

 

En het kan natuurlijk ook zijn dat uw eigen omstandigheden zijn gewijzigd. Huizen zijn immers veel meer waard geworden en misschien heeft u thans meer spaargelden dan toen u uw testamenten maakte. Gelukkig kunt u in de huidige tijd uw nalatenschap zo regelen dat de erfbelasting wordt geminimaliseerd, uw vermogen goed wordt beschermd tegen hoge eigen bijdrages in de zorg en dat uw aktes bestand zijn tegen eventuele toekomstige wetswijzigingen.

 

Praktijkvoorbeeld 1: Gehuwden met kinderen

Velen van u hebben voor deze situatie zogenaamde langstlevende testamenten gemaakt die als hoofddoel hadden om het vermogen van de eerst stervende echtgenoot naar de langstlevendeechtgenoot te laten gaan. Helaas betalen uw erfgenamen dan veel te veel erfbelasting, is in bijna alle gevallen uw vermogen niet beschermd tegen de hoge eigen bijdrage in een zorginstelling, en loopt u wellicht het risico dat de koude kant mee erft terwijl u natuurlijk wilt dat uw eigen kinderen erven. Als u deze zaken beter wilt regelen, getroost u zich dan een keer de moeite om uw situatie vrijblijvend met ons te bespreken.

Wij kunnen het volgende voor u regelen:

  1. Geen of heel weinig erfbelasting betalen bij het eerste overlijden en tevens de erfbelasting beperken bij het overlijden van de langstlevende door het opnemen van een onbelaste rente, kleinkinderen en andere fiscale voordelen.

  2. Uw vermogen veiligstellen voor de eigen bijdrage in de zorg.

  3. Uw huis in veiligheid brengen bij het eerste overlijden.

  4. De koude kant helemaal uitsluiten, ook indien uw kind reeds gescheiden is.

  5. De langstlevende benoemen als executeur met als opvolging de kinderen.

Naast bovenstaande testamentaire zaken kunnen we ook het schenkingsrecht met u bespreken. Laat u bijvoorbeeld informeren over de jubelton waarbij u uw kinderen maximaal € 100.000 kunt schenken voor de aankoop van hun eigen woning of aflossing van hun hypotheek. Wij kunnen u goed adviseren; de regels zijn complex zeker als u al eerder zo´n grote schenking heeft gedaan.

Denkt u er ook aan wat er gebeurt als één van u wilsonbekwaam wordt? U kunt dan geen rechtshandelingen meer verrichten, zoals het doen van schenkingen aan uw kinderen en het verkopen van uw woning. Wij kunnen voor u uitgebreide volmachten / levenstestamenten maken zodat u voor elkaar kunt tekenen en in tweede instantie ook uw kinderen. Regel dat op tijd want als u wilsonbekwaam bent dan kunt u simpelweg niets meer regelen, met alle gevolgen van dien.

 

Praktijkvoorbeeld 2: Alleenstaande met kinderen

Ook indien uw partner helaas reeds is overleden of indien u gescheiden bent en kinderen heeft zijn er nog diverse maatregelen te nemen. We kunnen met u de volgende zaken bespreken en daar waar nodig regelen:

  1. Indien uw partner is overleden zijn er waarschijnlijk kindsdelen ontstaan waarover erfbelasting is betaald. Zijn deze veiliggesteld voor de zorg en zit er een correcte onbelaste rente op?

  2. Als u kleinkinderen heeft kunnen we gebruik maken van grote fiscale voordelen.

  3. Als uw kind gescheiden is kunnen we regelen dat uw vermogen niet alsnog bij de ex-partner van uw kind terecht komt.

  4. Hebben uw kinderen een complete volmacht van u om namens u te kunnen handelen als u bijvoorbeeld dementeert?

 

Erfrecht advies nodig? Maak een gratis afspraak.

Hoe kunnen klanten met ons in contact komen? Dat is vrij eenvoudig. U kunt ons altijd bellen voor het maken van een afspraak bij ons op kantoor. Ook organiseren we voor de vijfde keer de OPEN ERFRECHT DAGEN bij ons op kantoor, gedurende de maanden juli en augustus van 2018. U kunt hiertoe een afspraak maken via ons gratis telefoonnummer 0800 - 1041.

 

Plan direct gratis adviesgesprek »

 

Henk Perrée
Estate Planner / Erfrecht Specialist