Go to main content of this page.

logo erfrecht planners Sittard- Geleen en Eindhoven

Tijdig uw vermogen verlagen| Eindhovens Dagblad 11-12-2018

Het hebben van eigen vermogen is fijn. Op enig moment in uw leven is het echter vaak minder prettig als u veel spaargeld heeft, of een woning zonder hypotheek of met veel overwaarde.

Namelijk bij uw overlijden, of als u naar een zorginstelling verkast. Dan werkt dat mooie vermogen ineens tegen u en moet u (weer) veel gaan betalen. U kunt een aantal maatregelen nemen om dat te voorkomen.

Download dit artikel »

 

SCHENKEN

U kunt uw vermogenwegschenken aan uw toekomstige erfgenamen, vaak de kinderen. Voordeel: uw kinderen krijgen echt vermogen binnen en kunnen er ook echt iets mee. Nadeel: u bent uw vermogen kwijt en krijgt het nooit meer terug.

SCHENKEN OP PAPIER

U schenkt uw vermogen weg op papier. Dat betekent dat u een schenking aan uw kinderen doet en uw geld per direct weer van hen terug leent. Per saldo heeft u uw vermogen dus nog altijd in uw bezit, maar heeft u een schuld aan uw kinderen. U moet over deze schuld elk jaar zes procent rente betalen (over de bank) en de hele constructie moet notarieel zijn vastgelegd. Doet u dat niet, dan zal de fiscus deze schenking niet accepteren als schenking maar behandelen als erfenis. Voordeel: u verlaagt uw vermogen in box 3 en daarmee de eigen bijdrage in de zorg. Nadeel: kostbare constructie. U moet elk jaar rente betalen, kinderen krijgen per saldo de
schenking nog niet binnen maar alleen de rente (onbelast).

UITBETALEN KINDSDELEN

Wat veel mensen niet weten, is dat het zogenaamde kindsdeel van een overleden partner onder voorwaarden mag worden uitgekeerd aan de kinderen. Het is dan wel
verstandig om dit kindsdeel eerst vast te stellen, goed vast te leggen dat de uitbetaling geen schenking is en vervolgens uit te betalen. Mocht u niet willen uitbetalen, dan is het op zijn minst verstandig om te regelen dat de kindsdelen niet opgegeten hoeven te worden als de langstlevende in de zorg terechtkomt. Voordeel: kindsdeel telt niet meer mee - of slechts beperkte periode - voor de eigen bijdrage in de zorg. Nadeel: weinig nadelen, behalve de eenmalige kosten van het opstellen van de betreffende documenten.

FLEXIBELE TESTAMENTEN OPSTELLEN

De meeste mensen hebben testamenten waarin wordt geregeld dat de echtelijke woning altijd naar de langstlevende gaat. Dus ook als de langstlevende al in de zorg
zou zitten bij het sterven van de eerste. Dat is natuurlijk niet wenselijk. Daarom is het voor eenieder met een eigen woning goed en raadzaam om een correct testament te maken waarbij de woning kan worden veiliggesteld voor de zorgbijdrage. Dat kunt u alsdan regelen na het eerste overlijden. Voordeel: flexibiliteit rondom de woning, u regelt dat u de waarde die in uw woning zit niet “op hoeft te eten”.
Nadeel: eenmalige investering in het opstellen van fiscaal geoptimaliseerde testamenten en eventueel levenstestamenten.

KLEINKINDEREN

Door uw kleinkinderen in uw testamenten mee te nemen, kunt u een fiscale vrijstelling gebruiken van ongeveer twintigduizend euro per kleinkind. U bespaart hiermee veel erfbelasting voor uw erfgenamen en ook de eigen bijdrage in de zorg kan hierdoor lager uitvallen. De regeling kunnen wij meenemen in uw fiscaal geoptimaliseerde testamenten.
Voordeel: het is leuk om iets aan de kleinkinderen na te laten, minder erfbelasting, lagere eigen bijdrage in de zorg.
Nadeel: de eigen kinderen erven iets minder.

Kortom, er kan heel veel. Beoordeel samen met ons of het voor u zin heeft om zaken te gaan regelen.

 

Maak een vrijblijvende afspraak

Wij ontvangen u graag op ons kantoor voor een kosteloos gesprek. Bel wel eerst voor een afspraak 0800 - 1041 als u het belieft.

 

Plan direct gratis adviesgesprek »

 

Waarvan akte. 

 

Henk Perrée

Fiscalist/erfrechtspecialist

 

Dit artikel is gepubliceerd in het Eindhovens Dagblad 15 December 2018.