Go to main content of this page.

logo erfrecht planners Sittard- Geleen en Eindhoven

Op elk erfrechtelijk vraagstuk bestaat een passend antwoord 13-10-2018

Ik schrijf dit op een mooie nazomerdag in september. Eigenlijk geen weer om na te denken en te schrijven over vervelende zaken die op uw pad kunnen komen, zoals doodgaan of wilsonbekwaam worden.

Ik schrijf dit op een mooie nazomerdag in september. Eigenlijk geen weer om na te denken en te schrijven over vervelende zaken die op uw pad kunnen komen, zoals doodgaan of wilsonbekwaam worden. Toch ga ik u wat weetjes voorleggen waarover u wellicht toch eens kunt nadenken. Daar gaan we dan...

Download dit artikel »

 

Gehuwden, wist u dat:

 • een langstlevende testament, dat velen van u hebben en dat gemaakt is vóór 2003, in veel gevallen tegen u werkt op financieel gebied en u dus onnodig veel erfbelasting betaalt en uw vermogen wellicht moet opeten in de zorg?
 • er bij eerste overlijden al erfbelasting betaald moet worden over de zogenaamde kindsdelen die de kinderen slechts op papier erven en dus helemaal niet in handen krijgen?
 • de langstlevende echtgenoot een vrijstelling heeft van meer dan zeshonderdduizend euro en deze niet of nauwelijks wordt gebruikt met een niet-fiscaal ingericht testament?
 • uw kinderen bij het tweede overlijden onnodig veel erfbelasting betalen, omdat hun kindsdeel niet in de tijd is gegroeid met zes procent rente omdat uw testamenten daarin niet voorzien?
 • kleinkinderen in uw testament betrokken kunnen worden en zo een aanzienlijke belastingbesparing gerealiseerd kan worden?
 • het belangrijk is om ook een executeur aan te wijzen in uw testament?
 • het belangrijk is om levenstestamenten (ook wel volmachten genoemd) te maken, zodat u ook door kunt als u of uw partner bijvoorbeeld dementeert of op andere wijze wilsonbekwaam wordt, en u hiermee de gang naar de kantonrechter voorkomt?

 

Samenwonenden, wist u dat:

 • het belangrijk is om een samenlevingscontract te maken om de hoge partnervrijstelling voor erven te verkrijgen en elkaar het nabestaandenpensioen toe te kennen?
 • het belangrijk is om elkaar testamentair als erfgenaam te benoemen omdat de wet dat immers niet doet?
 • het belangrijk is om levenstestamenten (ook wel volmachten genoemd) te maken, zodat u ook door kunt als u of uw partner bijvoorbeeld dementeert of op andere wijze wilsonbekwaam wordt, en u hiermee de gang naar de kantonrechter voorkomt?

 

Weduwen en weduwnaars, wist u dat:

 • het belangrijk is om de zogenaamde kindsdelen (die ontstaan zijn bij het overlijden van uw partner) vast te stellen én veilig te stellen voor het geval u in een verzorgingssituatie terechtkomt?
 • het belangrijk is om een volmacht aan uw kinderen te geven voor het geval u wilsonbekwaam wordt en zelf bijvoorbeeld uw huis niet meer zou mogen verkopen?
 • het belangrijk is om duidelijk uw wensen rondom uw levenseinde vast te laten leggen?

 

Voor u allen, wist u dat:

 • meer dan negentig procent van de Nederlanders deze zaken niet of niet goed heeft geregeld?
 • de meeste mensen het maar voor zich uit blijven schuiven om dit soort zaken te regelen en op enig moment wellicht niet meer in staat zijn om het überhaupt nog te kunnen te regelen?
 • en ……. u daar niet bij wilt horen?

Wij helpen u daarom graag bij uw vraagstukken op erfrechtelijk gebied, maken zaken helder en inzichtelijk voor u, met name daar waar het gaat om het besparen van erfbelasting en het veiligstellen van uw vermogen voor zorg.

 

Maak een vrijblijvende afspraak

Wij ontvangen u graag op ons kantoor voor een kosteloos gesprek. Het eerste gesprek op kantoor is voor onze rekening!

 

Plan direct vrijblijvende afspraak »

 

Of bel voor een afspraak met ons kantoor op 0800 - 1041

 

Henk Perrée
Estate Planner / Erfrecht Specialist

 

 

Dit artikel is gepubliceerd in het Eindhovens Dagblad op 13 oktober 2018.