Go to main content of this page.

logo erfrecht planners Sittard- Geleen en Eindhoven

De Erfrecht Planners Sittard thuis in veiligstellen vermogen 19-04-2017

De Erfrecht Planners Sittard thuis in veiligstellen vermogen. ‘Regel testament en volmachten op tijd’

Hoe stel ik mijn vermogen veilig voor mijn partner en kinderen? Een terechte vraag, want er zijn meer kapers op de kust die een groot deel willen opeisen bij overlijden of de overstap naar zorgvoorzieningen. ‘Wij hebben de antwoorden, want juist op dit vlak zijn we gespecialiseerd’, zegt mr. Mat Scheepers, fiscaal jurist en eigenaar van De Erfrecht Planners Sittard.

 

Er doen veel verhalen de ronde omtrent het erfrecht, het wel of niet nodig hebben van een testament, de regelingen rondom de zorg et cetera. ‘Verhalen die vaak niet of slechts gedeeltelijk waar zijn’, zegt Mat Scheepers. ‘Veel mensen zijn niet of niet correct geïnformeerd en zouden er goed aan doen hun erfrechtelijke zaken eens goed te laten nakijken.’ Elke dag bespreekt het team van De Erfrecht Planners uit Sittard de mogelijkheden met klanten en geïnteresseerden. ‘Voor de meesten een openbaring. Er zijn immers voldoende opties om het vermogen veilig te stellen. Het moet alleen een keer goed geregeld worden.’

LANGSTLEVENDE TESTAMENT NOG CORRECT?

Veel mensen hebben in het verleden een zogenaamd langstlevende testament gemaakt en gaan ervan uit dat dat nog correct is. Mat Scheepers hierover: ‘Het langstlevende-verhaal is in het verleden heel veel gemaakt door notarissen. Sinds 2003 is een vergelijkbare regeling ook in de wet opgenomen. Níét geregeld zijn dan echter de maatregelen die ervoor zorgen dat er zo weinig mogelijk naar de fiscus of naar de zorginstellingen gaat. Het is uiteindelijk voor bijna iedereen belangrijk dat het huis en de kindsdelen niet kunnen worden aangetast door de staat of de zorg.’

VOLMACHTEN OP TIJD REGELEN

Voorbeeld: man en vrouw hebben samen een woning waar ze al jaren wonen. Eén van beide echtelieden wordt helaas dement, waardoor een gedwongen verhuizing gaat plaatsvinden. Met andere woorden: het huis moet worden verkocht. ‘Dat wordt in betreffend geval zeer lastig’, zegt Mat Scheepers, ‘aangezien een huis alleen maar verkocht kan worden als beide eigenaren wilsbekwaam zijn en kunnen tekenen voor de overdracht van de woning. Een gerechtelijke bewindvoering is in dit geval nog de enige oplossing.’ Dit is allemaal op voorhand te voorkomen door het maken van uitgebreide notariële volmachten, waarin partners elkaar de bevoegdheid overdragen, juist voor dit soort situaties.

DAT MOETEN WE NOG EEN KEER REGELEN...

Mat Scheepers en de overige leden van zijn team bevestigen dat klanten heel vaak aangeven dat ze al jaren praten en nadenken over het regelen van hun erfrechtelijke zaken, maar dat het er nog niet van is gekomen. ‘Vaak vinden mensen het een onplezierig onderwerp en weten ze ook niet exact hoe ze erover moeten beginnen. Een gesprek met ons is dan heel verhelderend, zeker omdat daarna alles volledig en correct wordt geregeld, tot en met alle benodigde akten.’